Knivlov: DKF høringssvar

Nu er høringsperioden for den nye knivlov overstået og du kan se vores svar nederst.

Dansk Knivforening har ikke støttet lovforslaget. Tværtimod har vi påpeget nogle af de samme problematikker som Dommer Foreningen også berører i deres svar: http://dommerforeningen.dk/dommerforeningen/hoeringssvar/2016/om-udkast-til-forslag-til-lov-om-knive-og-blankvaaben/

Jægerne har støttet forslaget med enkelte forbehold.
Se deres høringssvar her:
http://www.jaegerforbundet.dk/media/3632/hoeringssvar-om-lov-om-knive-og-blankvaaben-mv-19-01-2016.pdf

Hør i øvrigt Orientering på P1 her: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-2016-01-20#!/

Dansk Knivforenings høringssvar:

Til Justitsministeriet
Sagsnr.: 2014-1924-0141
Dok.: 1833924
Nedenstående er Dansk Knivforenings høringssvar til forslag til knivlov.

Dansk Knivforening har vurderet ”Knivloven” ud fra en helt almindelig borgers synspunkt og dennes retsstilling i lovforslaget. Overordnet finder Dansk Knivforening lovens intentioner om forenkling og stringens fornuftige, men vi vil påpege nedenstående anker:

1. Dansk Knivforening vil foreslå, at loven formuleres således, at en borger som udgangspunkt bærer kniv med lovligt formål, med mindre andet kan bevises. Det må være anvendelsen af kniven, der er afgørende frem for en formodet lovovertrædelse.

2. Lovforslaget fratager almindelige, lovlydige borgere retten til at bære kniv tiltænkt anvendt til praktiske gøremål.

3. Lovforslaget giver ikke retssikkerhed med begrebet ”anerkendelsesværdigt formål”, da dette – stadig – stiller borgere lemfældigt alt efter situation og habitus.

4. Dansk Knivforening vil anbefale, at begrebet anerkendelsesværdigt” i loven omformuleres med ”ikke anerkendelsesværdigt” for at den kommende retsstilling vedrørende bevisførelse vender rigtigt, og det dermed præciseres, hvad der er ulovligt.

5. Dansk Knivforening finder ”de almindelige bemærkningerne til gældende lov” til lovforslaget (siderne 4 – 27) med al tydelighed viser, at gældende lov har været vanskelig at administrere, men også at det nye lovforslag ikke bidrager til større klarhed.

6. Dansk Knivforening finder ”Bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser” (siderne 28 – 37) bestræbelser på at opnå klarhed, men beklager, at selve loven ikke tager sit udgangspunkt i empiri fra hverdagen.

Med baggrund i ovenstående bemærkninger kan vi ikke støtte lovforslaget i sin nuværende udformning.

Med venlig hilsen

Jørn Sønderskov Christensen

Formand
Dansk Knivforening.

Skriv et svar