Kategoriarkiv: Våbenloven

Knivlov: DKF høringssvar

Nu er høringsperioden for den nye knivlov overstået og du kan se vores svar nederst.

Dansk Knivforening har ikke støttet lovforslaget. Tværtimod har vi påpeget nogle af de samme problematikker som Dommer Foreningen også berører i deres svar: http://dommerforeningen.dk/dommerforeningen/hoeringssvar/2016/om-udkast-til-forslag-til-lov-om-knive-og-blankvaaben/

Jægerne har støttet forslaget med enkelte forbehold.
Se deres høringssvar her:
http://www.jaegerforbundet.dk/media/3632/hoeringssvar-om-lov-om-knive-og-blankvaaben-mv-19-01-2016.pdf

Hør i øvrigt Orientering på P1 her: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-2016-01-20#!/

Dansk Knivforenings høringssvar:

Til Justitsministeriet
Sagsnr.: 2014-1924-0141
Dok.: 1833924
Nedenstående er Dansk Knivforenings høringssvar til forslag til knivlov.

Dansk Knivforening har vurderet ”Knivloven” ud fra en helt almindelig borgers synspunkt og dennes retsstilling i lovforslaget. Overordnet finder Dansk Knivforening lovens intentioner om forenkling og stringens fornuftige, men vi vil påpege nedenstående anker:

1. Dansk Knivforening vil foreslå, at loven formuleres således, at en borger som udgangspunkt bærer kniv med lovligt formål, med mindre andet kan bevises. Det må være anvendelsen af kniven, der er afgørende frem for en formodet lovovertrædelse.

2. Lovforslaget fratager almindelige, lovlydige borgere retten til at bære kniv tiltænkt anvendt til praktiske gøremål.

3. Lovforslaget giver ikke retssikkerhed med begrebet ”anerkendelsesværdigt formål”, da dette – stadig – stiller borgere lemfældigt alt efter situation og habitus.

4. Dansk Knivforening vil anbefale, at begrebet anerkendelsesværdigt” i loven omformuleres med ”ikke anerkendelsesværdigt” for at den kommende retsstilling vedrørende bevisførelse vender rigtigt, og det dermed præciseres, hvad der er ulovligt.

5. Dansk Knivforening finder ”de almindelige bemærkningerne til gældende lov” til lovforslaget (siderne 4 – 27) med al tydelighed viser, at gældende lov har været vanskelig at administrere, men også at det nye lovforslag ikke bidrager til større klarhed.

6. Dansk Knivforening finder ”Bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser” (siderne 28 – 37) bestræbelser på at opnå klarhed, men beklager, at selve loven ikke tager sit udgangspunkt i empiri fra hverdagen.

Med baggrund i ovenstående bemærkninger kan vi ikke støtte lovforslaget i sin nuværende udformning.

Med venlig hilsen

Jørn Sønderskov Christensen

Formand
Dansk Knivforening.

Nyt om våbenloven: Kniveloven

Der har i dag været door-step møde i justitsministeriet http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2015/door-step-om-ny-knivlov hvor forslag til våbenlovsændringen, bedre kendt som knivloven, blev fremlagt.

I pressemeddelelsen om det nye lovforslag fremhæves hovedpunkterne:

 • at enhåndsbetjente foldeknive ikke længere kategoriseres som særligt farlige knive, som det altid er forbudte at besidde,
 • at princippet om, at knive kun må bæres på offentlige steder mv., når der er et anerkendelsesværdigt formål, udvides til at omfatte alle knive bortset fra særligt farlige knive, som fortsat er helt forbudte, og
 • at straffen for voldsdømte mv., som bærer kniv under skærpende omstændigheder, f.eks. i nattelivet, skærpes markant.

Informationsplancen om knivloven viser hvad forslaget handler om. Ved første øjekast er det da også positivt. Men som Søren Pind også selv svarer i en tråd på Facebook, så vil det være forbudt at bære kniv til daglig uden en anderkendelsesværdig grund. Altså må man bruge lidt flere knive hvor man hele tiden har måtte bruge dem. Men det bliver forbudt at gå med dem til daglig.

Lovlige og ulovlige knive og værktøj i Danmark

Dansk Knivforening må påpege, at langt det meste brug af knive sker lovligt i
hjemmene, på arbejde, i fritiden, med knive egnet til formålet. Naturligvis med
lovlige knive.
To domme på Fyn har dog ændret opfattelsen af, hvad der er lovlige knive.
Dansk Knivforening har udarbejdet dette skrift, for at skabe klarhed over hvilke knive, der
efter de to skelsættende domme i Odense har ændret knivenes status fra lovlige at anvende,
besidde og eje til ulovlige at anvende, besidde og eje. Ændringen betyder, at blot man har en
af omstående knive eller værktøjer i sit hjem, bruger på sit arbejde eller i fritiden overtræder
man loven. Det er almindelige knive, der er købt lovligt og uden forudgående politisk
diskussion er gjort ulovlige. Det skal ændres.
Hosstående er en række eksempler på lovlige og nyligt ulovlige knive. Udvalget kan findes
polemisk og provokerende, men er ikke desto mindre konkrete eksempler på, hvor
våbenloven, fortolkningerne og domfældelserne formentligt skaber utilsigtede dilemmaer, som
borgerne vil opleve som unødvendig formynderisk indblanden i hverdagen.
Vi vil ikke påstå, at vi har vurderet rigtigt med hensyn til hosstående knive. Men vi tror det. Og
alene det, at vi som seriøs interesseorganisation må bero vores bedømmelse på tro og
formodninger, er en fuldstændig urimelig situation at bringe eksperter i – men vigtigst: også at
stille danske borgere i. Borgere, der har ringere fornemmelse af, hvad der kan være lovligt
eller ej. Det er ikke en retsstat værdigt.
Dansk Knivforening laver dette skrift, da vi har en holdning til sagen. Vi håber på en fornuftig
ændring af våbenloven, således at den danske befolkning igen kan befinde sig på den lovlige
side af loven – og forstå loven.
Overtrædelser af våbenloven er alvorlige forbrydelser og straffes med fængselsstraffe,
bøder og påtegninger på straffeattesten.

Dansk Knivforening anbefaler:

 1.  at knive – der er værktøj – skrives ud af våbenloven.
 2.  en ændring af våbenloven og tilhørende bekendtgørelse, således at enhåndsbetjening
  udskrives af loven.
 3.  at straffe forbrydelser efter straffeloven. Det er forbryderen, der skal straffes for
  ugerninger, på linje med trusler, stik og mord udført med flasker, skruetrækkere,
  baseballbats, biler og andet.

Se hele skrivelsen