Knivbladet

Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt: Marts, juni, september og december. I
bladet kan man læse om alt hvad der rører sig i danske og nordiske knivkredse.

Som medlem får du også adgang til de sidste nye numre af Knivbladet online,
ligesom du får adgang til en komplet artikeloversigt.

Redaktør

Carsten Kümler
Thorsvej 2
4180 Sorø
2624 8080

Artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes optaget i bladet skal være
redaktøren i hænde senest den 1. i måneden inden udgivelsen.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Redaktionen påtager
sig intet ansvar for materialer, der fremsendes uopfordret. Indsendte billeder
og materialer vil indgå i bladets arkiv med mindre andet udtrykkeligt
ønskes.
Annoncepris

1/4 side (71 x 105 mm) kr. 250
1/2 side (148 x 105 mm) kr. 450
1/2 side (71 x 210 mm) kr. 450
1/1 side (148 x 210 mm) kr. 800

Evt. satsudgifter til annoncer er efter regning.
Annoncehenvendelse

Michael West
Sandstraede 27, Klejtrup
9500 Hobro
98 54 66 70

Kursusudbyder
Har du et kursus, du ønsker optaget i Knivbladet (og dermed også på
hjemmesiden), kontakt.

Pris pr. optagelse oplyses hos.