Knivlov vedtaget

Gældende våbenlov har et afsnit om knive. Det kender vi så godt, og vi ved, at man med sig må have en tohåndsbetjent foldekniv med et blad indtil 7 cm, der ikke kan fastlåses. Loven gælder til 1. juli 2016. Derefter gælder Knivloven.

Jeg vil her kritisk gennemgå lovens forholdsvis få paragraffer og undervejs kommentere til indhold. Jeg er lægmand, og kommentere derfor på egne vegne, og mine kommentarer har bestemt ikke opsættende virkning, eller er nagelfast fortolkning, ligesom Dansk Knivforening heller ikke kan drages til ansvar for fortolkningerne. Politiet (Justitsministeren) og domstole må i praksis vise, hvordan loven skal forstås.

Læs hele dokumentet

Skriv et svar