Vilkår

Vilkår for konkurrencen “Månedens kniv”, på hjemmesiden

Bemærk! Konkurrenceregler for månedens kniv, som kun afholdes her på hjemmesiden.
 

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencen “månedens kniv” – Ver. Januar 2013

Indholdsfortegnelse:
§ 1 – Organisation og ledelse.
§ 2 – Tilmelding og betaling.
§ 3 – Generelle konkurrencevilkår
§ 4 – Ansvar.
§ 5 – Klasseinddeling og deltagervilkår for knive.
§ 6 – Generelt vedrørende bedømmelse
§ 7 – Bedømmelse
§ 8 – Dansk mesterskab
§ 9 – Diplomer og præmier
 

§ 1 – Organisation og ledelse
Dansk Knivforening (DKF) arrangerer hvert år knivkonkurrencer i henhold til annoncering i Knivbladet og på DKF´s hjemmeside.

DKF’s bestyrelse kan ved hver konkurrence nedsætte et konkurrenceudvalg som står for den praktiske gennemførelse af konkurrencen.

Evt. tvister under konkurrencen afgøres af DKF´s bestyrelse.

På Dansk Knivforening´s Hjemmeside, afholdes en månedens kniv, konkurrence, hvor medlemmer af foreningen kan indsende, billeder til webmaster, som afholder konkurrencen på foreningens hjemmeside.
 

§2 – Tilmelding og betaling
Der er ingen tilmeldingsgebyr i denne konkurrence. Kun medlemmer af DKF kan deltage i knivkonkurrencer som afholdes af DKF.

Indsend, et billede til hjemmesiden, via mail til webmaster, med en kort beskrivelse, af din kniv til konkurrencen. Deadline er d. 20. i hver måned. Så vil månedens kniv, blive valgt via brugerafstemning.

Ved evt. senere tilmelding, deltager kniven i den efterfølgende måned.
 

§ 3 – Generelle konkurrencevilkår
Medlemmer kan deltage med egne knive.

Modtages der mindst 2 knive, afholdes brugerafstemning om “månedens kniv”.
Modtages der kun 1 kniv, vælges denne til månedens kniv.
Modtages der ingen knive, er næste deadline d. 20. måneden efter. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

DKF forbeholder sig ret til at offentliggøre billeder af de indsendte knive.
 

§ 4 – Ansvar
Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. DKF kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen.
 

§ 5 – Klasseinddeling og deltagervilkår for knive.
Det er ikke afgørende om det er et fabriks-blad, eller du selv smeder / sliber bladet. Der er ingen begrænsninger på formgivning, ståltyper, materialevalg og udformning. Alle typer udsmykning tilladt. Det er valgfrit at lave skede, men hvis knivens brug fordrer en skede, skal en sådan forefindes.

Fantasien, kan her få frit spil, om det er en “jydekniv”, foldekniv, smykkekniv eller eksperimenterende knive er ikke afgørende.

Knive skal dog, overholde våbenloven og der må kun bruges lovlige materialer på knivene, iht. EU’s CITES rådsforordnings bilags-lister.
 

§ 7 – Bedømmelse
Konkurrencen afgøres ved, brugerafstemning. Hvor foreningens medlemmer, efter tilmelding til foreningens forum kan afgive 1 stemme, som registreres via medlemsnummer.

Præmieplacering:
Det er som nævnt antal stemmer der afgør konkurrencen. Vinderen offentliggøres på hjemmesiden.
 

§ 8 – Dansk mesterskab
Ikke aktuelt
 

§ 9 – Diplomer og præmier
Alle “månedens knive” offentliggøres med billede, navn og beskrivelse på foreningens hjemmeside.