Nyt om våbenloven: Kniveloven

Der har i dag været door-step møde i justitsministeriet http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2015/door-step-om-ny-knivlov hvor forslag til våbenlovsændringen, bedre kendt som knivloven, blev fremlagt.

I pressemeddelelsen om det nye lovforslag fremhæves hovedpunkterne:

 • at enhåndsbetjente foldeknive ikke længere kategoriseres som særligt farlige knive, som det altid er forbudte at besidde,
 • at princippet om, at knive kun må bæres på offentlige steder mv., når der er et anerkendelsesværdigt formål, udvides til at omfatte alle knive bortset fra særligt farlige knive, som fortsat er helt forbudte, og
 • at straffen for voldsdømte mv., som bærer kniv under skærpende omstændigheder, f.eks. i nattelivet, skærpes markant.

Informationsplancen om knivloven viser hvad forslaget handler om. Ved første øjekast er det da også positivt. Men som Søren Pind også selv svarer i en tråd på Facebook, så vil det være forbudt at bære kniv til daglig uden en anderkendelsesværdig grund. Altså må man bruge lidt flere knive hvor man hele tiden har måtte bruge dem. Men det bliver forbudt at gå med dem til daglig.

Åbent hus hos Vestsjællands Knivmagerlaug

Torben Peter Behrens wrote: Vi afholder Åbent hus og køb-salg-byttedag d. 12/9 mellem kl. 1000 og ca. kl. 1400 Kom og se, hvad vi laver, og find ud af, om vores forening er noget for dig. Vi har opfordret medlemmerne til at rydde op i værkstedet, og medbringe overskuds materialer/værktøj og andet, der kunne være til nytte for andre. Nok en god mulighed for en god handel. Vi sætter kaffen over, køber lidt kage, og hvis du har madpakken med, giver vi en øl/vand til denne. GPS’en kan stilles på Rustkammervej 76, 4180 Sorø, der er parkeringsmulighed ved Pedersborghallen, og skilte, så du kan finde vej til os i sløjdbygningen. Du kan læse lidt mere om os her: http://www.knivlaug.dk/ Vestsjællands Knivmagerlaug Topic Link: http://knivforeningen.dk/forum/topic/aabent-hus-hos-vestsjaellands-knivmagerlaug/

Lovlige og ulovlige knive og værktøj i Danmark

Dansk Knivforening må påpege, at langt det meste brug af knive sker lovligt i
hjemmene, på arbejde, i fritiden, med knive egnet til formålet. Naturligvis med
lovlige knive.
To domme på Fyn har dog ændret opfattelsen af, hvad der er lovlige knive.
Dansk Knivforening har udarbejdet dette skrift, for at skabe klarhed over hvilke knive, der
efter de to skelsættende domme i Odense har ændret knivenes status fra lovlige at anvende,
besidde og eje til ulovlige at anvende, besidde og eje. Ændringen betyder, at blot man har en
af omstående knive eller værktøjer i sit hjem, bruger på sit arbejde eller i fritiden overtræder
man loven. Det er almindelige knive, der er købt lovligt og uden forudgående politisk
diskussion er gjort ulovlige. Det skal ændres.
Hosstående er en række eksempler på lovlige og nyligt ulovlige knive. Udvalget kan findes
polemisk og provokerende, men er ikke desto mindre konkrete eksempler på, hvor
våbenloven, fortolkningerne og domfældelserne formentligt skaber utilsigtede dilemmaer, som
borgerne vil opleve som unødvendig formynderisk indblanden i hverdagen.
Vi vil ikke påstå, at vi har vurderet rigtigt med hensyn til hosstående knive. Men vi tror det. Og
alene det, at vi som seriøs interesseorganisation må bero vores bedømmelse på tro og
formodninger, er en fuldstændig urimelig situation at bringe eksperter i – men vigtigst: også at
stille danske borgere i. Borgere, der har ringere fornemmelse af, hvad der kan være lovligt
eller ej. Det er ikke en retsstat værdigt.
Dansk Knivforening laver dette skrift, da vi har en holdning til sagen. Vi håber på en fornuftig
ændring af våbenloven, således at den danske befolkning igen kan befinde sig på den lovlige
side af loven – og forstå loven.
Overtrædelser af våbenloven er alvorlige forbrydelser og straffes med fængselsstraffe,
bøder og påtegninger på straffeattesten.

Dansk Knivforening anbefaler:

 1.  at knive – der er værktøj – skrives ud af våbenloven.
 2.  en ændring af våbenloven og tilhørende bekendtgørelse, således at enhåndsbetjening
  udskrives af loven.
 3.  at straffe forbrydelser efter straffeloven. Det er forbryderen, der skal straffes for
  ugerninger, på linje med trusler, stik og mord udført med flasker, skruetrækkere,
  baseballbats, biler og andet.

Se hele skrivelsen

Skjern Seminaret – En sejlivet tradition – et sted for inspiration

Når Efterskolen lægger lokaler til Skjern-seminaret, er det vist 14. gang på 22 år, det gøres. Det er dermed den læng- stlevende tradition Knivforeningen har, idet seminaret blev startet før vi blev en gruppe i Dansk Husflid og før vi blev en selvstændig forening. Men det er en helt anden historie, som hver gang bliver luftet, når vi mødes i Skjern. De seneste mange år har seminaret kunnet afholdes hvert andet år. Det er lidt svært at holde gang i seminarets kvaliteter, når der er så langt imellem, men omvendt ville vi sikkert ikke have nok at mødes om, hvis det var hvert år seminaret blev afholdt. Tidspunktet er heller ikke velvalgt for jægere – særligt de, der vil til Sverige og skyde elge klager sig. Men andre tidspunkter er endnu dårligere for alle os andre. Skjern er også pokkers langt væk fra alting: der burde kunne findes et mere centralt sted… Vi har ofte snakket om det. Men alt dette til trods: Det lykkes alligevel. Måske netop på grund af, at det ikke burde kunne lade sig gøre. Det er simpelthen så umuligt, at det kun er muligt! Men det er et unikt samvær, hvor vi traditionelt har mødtes 60 – 90 deltagere med vores særlige interesse i fokus i to hele dage. Hver gang jeg er taget hjem fra et seminar, har det været med nye ideer, der skulle afprøves og med nye venskaber der så skal holdes ved lige. Og ikke så sjældent har jeg gjort en god handel. Det er så godt. Jeg må pointere, at øvede knivmagere kan få meget ud af dette samvær, men at mindre øvede sandsynligvis får endnu mere ud af det. Har du ikke været med før til større sam- linger, er dette absolut et af de bedste steder at starte. I år skal jeg særligt takke de mange instruktører, der hver giver det bedste fra sig i flere lektioner. Jeg glæder mig selv til at vise, hvad jeg gør. Mest glæder jeg mig til at lære mere – og møde nye og gamle venner. Vel mødt til den sejeste tradition i Dansk Knivforening.
Med venlig hilsen
Jørn Sønderskov Christensen
Formand
Dansk Knivforening
http://knivforeningen.dk/download/skjern/skjern_2015.pdf

GRAM SLOT – JAGT & NATUR 2015

Gode knivmagere

 Gram d. 12. juni 2015

VELKOMMEN TIL GRAM SLOT – JAGT & NATUR 2015

JAGT × SPORTSFISKERI × FRILUFTSLIV × HEST & RYTTER × HUND

I weekenden den 29. og 30. august 2015 afvikler vi på Gram Slot en stor og aktiv messe med alt inden for jagt og natur. Udstillingen vil berøre alle godsets bygninger og udendørs arealer.

Publikum kan opleve opvisning, shows, vidensformidling, rådgivning og naturligvis masser af gode tilbud.

Vi har tidligere oplevet knivmagere og jeres helt fantastiske arbejde imponerer os meget. Derfor vil vi gerne invitere jer til at deltage i vores messe ”Jagt & Natur” på helt særlige vilkår. Vi etablerer et særligt afsnit udelukkende til brug for knivmagere. Her kan I udstille og arbejde og komme i dialog med publikum.

Alle tilbydes I et areal på 2 x 1,5 meter indendørs pr. knivmager til kr. 600,- plus moms, i alt kr. 750,- Gram Slot stiller borde til rådighed, medbring selv andet udstyr til din stand.

Det er vores håb, at mange knivmagere vil tilmelde sig Jagt og Naturmessen 2015 på Gram Slot. Tilmelding skal ske til eventkoordinator på Gram Slot, Cathrine Wiig via mail cathrine@gramslot.dk eller via telefonnummer  89 93 43 5.

Vi håber på en stor tilslutning og bliver det tilfældet vil vi også tage initiativ til at etablere en konkurrence ”Gram Kniv Masters 2015” med to kåringer via dommerpanel og via publikumsafstemning. Det kommer vi alt sammen tilbage med når vi kender opbakningen fra jer.

Se meget mere om arrangementet, oversigter og pressemeddelelse via www.gramslot.dk eller kig forbi vores facebook profil www.facebook.com/jagtnatur

Vi glæder os til at høre fra dig – velkommen på Gram Slot.

Med venlig hilsen

Gram & Nybøl Godser A/S
Svend Brodersen

Pressemeddelelse i forbindelse med knivloven

Millioner af knive i danske hjem er med et pennestrøg gjort ulovlige.
”Dommen rammer alle os, der blot har en helt almindelig foldekniv i bukselommen til forefaldende småopgaver
som at skære en snor over, dele et æble eller skære en papkasse op. Med en forhastet beslutning har man
gjort mange lovlydige borgere til potentielle krimineller. Det virker ikke fornuftigt.” Siger Jørn Sønderskov
Christensen, formand for Dansk Knivforening.

Dansk Knivforening vil i forbindelse med den seneste domsfældelse påpege, at dommen rammer alle borgere
med lovligt og anerkendelsesværdig brug af helt almindelige og sikre foldeknive.

Dansk Knivforeningen har gennemgået den første skelsættende dom, og undret sig over hvilke knive der blev
udtaget som enhåndsbetjente, og hvilke der blev sorteret fra. Herunder blev en meget karakteristisk fransk
foldekniv, med en simpel åbnemekanisme, der her i landet er solgt i mange tusinde eksemplarer, valgt bort.

Det kan undre at denne kniv blev vurderet som lovlig, da selv en gigtsvag hånd kan åbne den. Det er en helt
uforståelig lemfældig omgang med fortolkningen af, hvad der er
enhåndsbetjent!

Det viser med al tydelighed, at det er en umulig opgave at opstille objektive standarder for, hvad der gør en
kniv enhåndsbetjent, således at en almindelig borger umiddelbart kan vurdere, om en kniv er lovlig eller ej.
I dag faldt der en ny dom, der gør det sværere at forstå, hvad der er lovlige og hvad der er ulovlige knive.

De aktuelle domme tager udgangspunkt i om en kniv kan åbnes med en hånd af politiets teknikere, og ikke i
lovens bogstav: “forbud mod . : enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at de i normal stand
kan foldes ud ved brug af én hånd.” ( Våbenloven § 4, stk 1 ) som lægger til grund, at kniven skal være
konstrueret som enhåndsbetjent. Mange foldeknive er konstrueret til at åbnes med to hænder: det er mere
sikkert og tilpas hurtigt. Mange foldeknive kan dog med en vis øvelse og med kun en hånd åbnes, men oftest
både langsommere og med fare for at skære sig. Men det er altså disse knive, der nu er blevet dømt ulovlige.

Dansk Knivforening ser ikke anledning til at stramme lovgivningen om knive i forhold til før domsfældelserne.
Den nye stramning af retspraksis er uigennemtænkt, og rammer alt for usikkert og bredt.

Vi vil derfor opfordre politikerne til, helt at fjerne teksten: ”enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret
således, at de i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd.” – fra loven.

Dansk Knivforening er en interesseorganisation, der har mere end 700 knivmagere og knivsamlere som
medlemmer. Foreningen er 17 år. Se mere på

www.knivforeningen.dk

For ydeligere kommentarer:
Formand Jørn Sønderskov Christensen, Peder Wesselsvej 19, 9900 Frederikshavn. Tlf: 26880022
Eller formand@knivforeningen.dk

Web-Redaktion

Hej Alle sammen

Vi kunne godt tænke os at få forbedret indholdet på hjemmesiden. Derfor forsøger vi at få strikket en web-redaktion sammen, så vores artikler bliver skrevet ordentligt, og så hjemmesiden hele tiden er opdateret.

Vi har 3 opgaver der skal løses pt.

 1. Opdatering af afholdte aktiviteter for 2013, 2014 samt 2015.
 2. Vejledning til hvordan hjemmesiden virker, samt information for nye medlemmer.
 3. Udvide knivbilioteket med flere bøger og film.

Hvis du synes det kunne være sjovt at hjælpe, så kontakt endelig vores webmaster. Du skal ikke være bange for den tekniske del af det, det kan vi sagtens hjælpe med 🙂