CITES
 
"Uddrag af MIljøstyrelsens hjemmeside":
For at beskytte truede arter over hele verden er der internationale regler (CITES) for, hvad man må købe og sælge samt importere og eksportere. Du risikerer at få dine ting konfiskeret og få en bøde, hvis du overtræder disse regler.

Som udgangspunkt må du hverken købe eller sælge dyr eller planter, der er truede – heller ikke varer, der er produceret af truede arter. Men hvis disse varer er indført med en CITES-tilladelse eller er fulgt af et Cites-certifikat (inden for EU), er handlen lovlig.

Handel med en truet art eller et produkt af en truet art kan være lovlig, hvis myndigheder vurderer, at handelen ikke er til fare for arten. Det kan være et truet dyr, der er opdrættet i fangenskab. Eller en figur af elfenben, der er fra tiden før reglerne blev indført. I de tilfælde vil man typisk kunne opnå tilladelse til at sælge det.

Der er enkelte dyr og varer fra truede arter, som du i meget begrænsede mængder må tage med hjem fra lande uden for EU – uden CITES tilladelse.

Eksempelvis må du tage følgende med hjem fra rejsen til dit eget brug: 3 skaller fra kæmpemuslinger, fire krokodille-produkter (fx bælter, tasker, sko (et par sko svarer her til 1 produkt), 125 gram kaviar. (Skrevet juli 2018)

Følgende er eksempler på (dvs. IKKE begrænset til) varer, der kræver tilladelse eller Cites-certifikat: Elfenben, næsehorn, tænder fra kaskelothvaler, landskildpadder, kakaduer, slanger, koraller, en række ædle træsorter som riopalisander.

Reglerne gælder også handel på internettet.

Materialer til brug for knivbygning
Er et materiale på CITES lister over truede arter, er det kun i meget sjældne tilfælde du må bruge dem til knivbygning. Dansk Knivforening anbefaler derfor, at du HELT UNDLADER at anvende materialer fra CITES lister over truede dyr og planter.
 
Stødtand af mammuth er ikke på CITES lister, da det er en uddød art. Visse steder forbydes bruges alligevel, på grund af  forvekslingsmuligheden med elefant.


 
Tjek de opdaterede lister
Listerne ændres løbende. Derfor er denne tekst alene vejledende.
Du kan finde de opdaterede lister på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Her kan du også søge på en art og undersøge, om den er repræsenteret på listerne.

Velkommen til Dansk Knivforening

FACEBOOK UPDATE

SPONSORER