Konkurrenceregler
 

Dansk Knivforenings Knivkonkurrence 2022

Den 8. - 9. Oktober 2022

Årets DM knivkonkurrence afholdes i forbindelse med Knivtræf på Industrimuseet i Horsens lørdag d. 8/10 til søndag d. 9/10-2022.

Konkurrencen afholdes efter de gældende regler, som kan downloades fra foreningens hjemmeside (www.knivforeningen.dk) under punktet ”DKF/konkurrenceregler”.

Konkurrencen udskrives i følgende klasser:

Klasse 1 – Opstartsklasse
Klasse 2 - Enkle knive til jagt, fiskeri og fritid
Klasse 3 - Knive til jagt, fiskeri og fritid
Klasse 4 – Foldeknive
Klasse 5 - Knive som prydgenstande
Klasse 6 - Åben klasse
Klasse 7 - Køkkenknive
Klasse 8 - Fuldtangeknive *NY*
Temaklassen – En kniv inspireret af havet.

Der er lavet følgende klassebeskrivelse til temaklassen:

”En kniv inspireret fra havet”
Og havet kan også være fersk: den lokale bæk, dam eller sø. Vi vil gerne se sjove indfald og personlige løsninger i den ellers fuldendte kniv. Det er ikke et krav, at du selv har lavet klingen, men der hører en skede med. Har du veneration for dele af kniven, vil en medfølgende note give dommerne stor hjælp.
Bedømmelsen i denne klasse bliver i høj grad lagt på knivens ide og tilknytning til emnet.

Det er i 2022 GRATIS at deltage for medlemmer af Dansk Knivforening. Man kan dog maksimalt deltage med 3 knive og højest 2 i en klasse.

Indsendelse:

Knivene skal indsendes til:
Jørn Sønderskov Christensen
Peter Wessels Vej 19
9900 - Frederikshavn

Deadline:

Knivene skal være modtaget senest 20. september 2022.

Knivene udstilles på Industrimuseet i Horsens, med diplomuddeling lørdag d. 8. oktober kl. 15.00.
Efter udstillingen udleveres knive - eller retursendes i efterfølgende uge.
Forsikring af knive til konkurrencer.
Forsikringsselskaberne har hen over tid ændret deres policer, så det ikke længere er muligt for Dansk Knivforening (DKF) at tegne en såkaldt korttidsforsikring af de indsendte knive til en konkurrence.

Det betyder, at knivmageren selv er ansvarlig for, at de af ham indsendte knive til en konkurrence er forsikret som indbo under den almindelige indboforsikring.

Når knivene er modtaget hos den, der er ansvarlig for bedømmelsen, bliver de håndteret og opbevaret på en forsvarlig måde, så risikoen for tyveri er minimal. Under selve træffet er knivene opbevaret i montrer, hvor der altid er medlemmer af DKF i umiddelbar nærhed. Knivene nedtages hver aften og opsættes hver morgen af medlemmer af dommerudvalget. Knivene er derfor altid inden for vores rækkevidde, og risikoen for tyveri er således minimal.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer

Her finder du foreningens aktuelle regler, og tilmeldingsskema til konkurrencer i Dansk knivforening.

Konkurrencen er intern mellem medlemmerne af Dansk Knivforening.

Husk at reglerne for de enkelte klasser er forskellige. Vi anbefaler at læse dokumenterne grundigt.

Bedømmelseskriterier 2022

Pointskema

Tilmeldingsskema 2022

Temaklasse 2022

Regler Brugskniv konkurrence


Velkommen til Dansk Knivforening

FACEBOOK UPDATE

SPONSORER