Konkurrenceregler
 


Dansk Knivforenings Knivkonkurrence 2024

Den 5. - 7. april 2024

Årets DM knivkonkurrence afholdes i forbindelse med Jagt og Outdoor messe i Odense.

Konkurrencen afholdes efter de gældende regler, som kan downloades fra denne side.

Konkurrencen udskrives i følgende klasser:

Klasse 1 – Opstartsklasse
Klasse 2 - Enkle knive til jagt, fiskeri og fritid
Klasse 3 - Knive til jagt, fiskeri og fritid
Klasse 4 – Foldeknive
Klasse 5 - Knive som prydgenstande
Klasse 6 - Åben klasse
Klasse 7 - Køkkenknive
Klasse 8 - Fuldtangeknive 
Temaklassen – Jagtkniv

Der er lavet følgende klassebeskrivelse til temaklassen:

”En Jagtkniv”

Der har altid været stærkt delte meninger om, hvordan den bedste jagtkniv skal udformes. Jægerne er ikke enige, men de får helt sikkert mulighed selv at vurdere knivene når de bliver udstillet på Jagt og Outdoor messen i Odense.

Nu er det din tur til, at byde ind med et bud på den perfekte jagtkniv med tilhørende skede.

Kniven bliver som udgangspunkt bedømt efter bedømmelsesskemaet for Jagt, fiskeri og fritidsknive: Klasse 3 – Knive til jagt, fiskeri og fritid.
Denne klasse er for knive til jagt-, fiskeri- og fritidsaktiviteter, med kun få begrænsninger på materialevalg og udformning.
Udsmykninger må ikke gå ud over brugsværdien.
Klinge: Frit materialevalg og udførelse.
Skæfte: Frit materialevalg og udformning.
Skede og ophæng: Frit materialevalg og udførelse.

Bedømmelseskriterier kan findes til højre.

 
Det er i 2024 GRATIS at deltage for medlemmer af Dansk Knivforening.
Man kan dog maksimalt deltage med 3 knive og højest 2 i en klasse.

Knivene skal indsendes til:

Keld Lisby Hansen
Stenhusevej 11
8850 Bjerringbro, så de er fremme senest mandag d. 26. februar 2024.

Knivene udstilles på Jagt og Outdoor i Odense, med diplomuddeling lørdag d. 5.. april kl. 15.00.
Efter udstillingen udleveres knive - eller retursendes i efterfølgende uge.

Forsikring af knive til konkurrencer.
Forsikringsselskaberne har hen over tid ændret deres policer, så det ikke længere er muligt for Dansk Knivforening (DKF) at tegne en såkaldt korttidsforsikring af de indsendte knive til en konkurrence.

Det betyder, at knivmageren selv er ansvarlig for, at de af ham indsendte knive til en konkurrence er forsikret som indbo under den almindelige indboforsikring.

Når knivene er modtaget hos den, der er ansvarlig for bedømmelsen, bliver de håndteret og opbevaret på en forsvarlig måde. Under selve træffet er knivene opbevaret i montrer, hvor der altid er medlemmer af DKF i umiddelbar nærhed. Knivene nedtages hver aften og opsættes hver morgen af medlemmer af dommerudvalget. Knivene er derfor altid inden for vores rækkevidde, og risikoen for tyveri er således minimal.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer

Her finder du foreningens aktuelle regler, og tilmeldingsskema til konkurrencer i Dansk knivforening.

Konkurrencen er intern mellem medlemmerne af Dansk Knivforening.

Husk at reglerne for de enkelte klasser er forskellige. Vi anbefaler at læse dokumenterne grundigt.

Bedømmelseskriterier2024

Pointskema

Tilmeldingsskema 2024

Temaklasse 2024

Regler for Brugskniv Konkurrence


Velkommen til Dansk Knivforening

FACEBOOK UPDATE

SPONSORER