Konkurrenceregler
 

Dansk Knivforenings Knivkonkurrence i Brahetrolleborg 2021

Den 6. - 8. August 2021

Årets DM knivkonkurrence afholdes i forbindelse med jagtmessen i Brahetrolleborg fra fredag d.6/8 til søndag d.8/8-2021.

Konkurrencen afholdes efter de gældende regler, som kan downloades fra foreningens hjemmeside (www.knivforeningen.dk) under punktet ”DKF/konkurrenceregler”.

Konkurrencen udskrives i følgende klasser:

Klasse 1 – Opstartsklasse
Klasse 2 - Enkle knive til jagt, fiskeri og fritid
Klasse 3 - Knive til jagt, fiskeri og fritid
Klasse 4 – Foldeknive
Klasse 5 - Knive som prydgenstande
Klasse 6 - Åben klasse
Klasse 7 - Køkkenknive
Temaklassen – Bæredygtig kniv.

Der er lavet følgende klassebeskrivelse til temaklassen:

Temaklasse 2021: Bæredygtig kniv.

Vi – også knivmagere - skal efterlade et aftryk, der er mindre og bedre, end det vi har udsigt til. Der skal tænkes ansvarligt og klogt. FN har opstillet 17 verdensmål, hvor uddannelse, rent drikkevand og mindre forurening er ligeværdige parametre. Se eventuelt www.verdensmaalene.dk

Tænker du din kniv ind i et ansvarligt kredsløb af genanvendelighed? Om der er brugt mindre CO2? Om der er en vurdering af levetid. Og om kniven kan forsvares i en økologisk sammenhæng.
Bæredygtighed er desuden også det helt konkrete at den indleverede kniv kan være rar at bringe med sig.

Bedømmelsen er luftig og ukonkret. Men i det ligger eventyret og den gode hensigt. Lad fantasi, alvor og ansvarlighed samles i en kniv.

Bedømmelsen i denne klasse bliver i høj grad lagt på den medfølgende beskrivelse af knive. Hvor der skal gøres overvejelse om ovenstående eller andre gode argumenter i en sammenhængende historie.
Den medfølgende historie vil betyde 50 % af bedømmelsen. Håndværksmæssigt vægtes 25 %. Funktionen vil vægtes 25 %.

Det er i 2021 GRATIS at deltage for medlemmer af Dansk Knivforening. Man kan dog maksimalt deltage med 2 knive i hver klasse.

Indsendelse:

Knivene skal indsendes til:
Jørn Sønderskov Christensen
Peter Wessels Vej 19
9900 - Frederikshavn

Deadline:

Knivene skal være modtaget senest 21. juni 2021.

Knivene udstilles på Gamefair, Brahetrolleborg, med diplomuddeling fredag d. 6. august kl. 15.00.
Efter udstillingen udleveres knive - eller retursendes i efterfølgende uge.
Forsikring af knive til konkurrencer.
Forsikringsselskaberne har hen over tid ændret deres policer, så det ikke længere er muligt for Dansk Knivforening (DKF) at tegne en såkaldt korttidsforsikring af de indsendte knive til en konkurrence.

Det betyder, at knivmageren selv er ansvarlig for, at de af ham indsendte knive til en konkurrence er forsikret som indbo under den almindelige indboforsikring.

Når knivene er modtaget hos den, der er ansvarlig for bedømmelsen, bliver de håndteret og opbevaret på en forsvarlig måde, så risikoen for tyveri er minimal. Under selve træffet er knivene opbevaret i montrer, hvor der altid er medlemmer af DKF i umiddelbar nærhed. Knivene nedtages hver aften og opsættes hver morgen af medlemmer af dommerudvalget. Knivene er derfor altid inden for vores rækkevidde, og risikoen for tyveri er således minimal.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer

Her finder du foreningens aktuelle regler, og tilmeldingsskema til konkurrencer i Dansk knivforening.

Konkurrencen er intern mellem medlemmerne af Dansk Knivforening.

Husk at reglerne for de enkelte klasser er forskellige. Vi anbefaler at læse dokumenterne grundigt.

Bedømmelseskriterier 2021

Pointskema

Tilmeldingsskema 2021

Temaklasse 2021


Velkommen til Dansk Knivforening

FACEBOOK UPDATE

SPONSORER