Konkurrenceregler
 


Dansk Knivforenings Knivkonkurrence 2023

Den 13. - 14. maj 2023

Årets DM knivkonkurrence afholdes i forbindelse med Knivtræf i Nord på Knivholt, Frederikshavn.

Konkurrencen afholdes efter de gældende regler, som kan downloades fra denne side.

Konkurrencen udskrives i følgende klasser:

Klasse 1 – Opstartsklasse
Klasse 2 - Enkle knive til jagt, fiskeri og fritid
Klasse 3 - Knive til jagt, fiskeri og fritid
Klasse 4 – Foldeknive
Klasse 5 - Knive som prydgenstande
Klasse 6 - Åben klasse
Klasse 7 - Køkkenknive
Klasse 8 - Fuldtangeknive 
Temaklassen – Snittekniv

Der er lavet følgende klassebeskrivelse til temaklassen:

”Snittekniv”

At snitte i træ er en ældgammel og elsket syssel.
 
Nordmænd har i generationer formet skæfter kun med brug af kniv.

Spejdere har høvlet kilometervis af træ i spåner om lejrbålet.

For ikke at nævne Emil i Snikkeboa.

Nu er det din tur til at byde ind med den perfekte snittekniv med tilhørende skede.

Kniven bliver som udgangspunkt bedømt efter bedømmelsesskemaet for Jagt, fiskeri og fritidsknive:

Klasse 3 – Knive til jagt, fiskeri og fritid
Denne klasse er for knive til jagt-, fiskeri- og fritidsaktiviteter, med kun få begrænsninger på materialevalg og udformning.
Udsmykninger må ikke gå ud over brugsværdien.
Klinge: Frit materialevalg og udførelse.
Skæfte: Frit materialevalg og udformning 
Skede og ophæng: Frit materialevalg og udførelse. 

Denne bedømmelsesdel vægter 50%.

Den anden del af bedømmelsen vil være en afprøvning af knivens snitteegenskaber i lindetræ.
Denne bedømmelse tæller de resterende 50%

Bedømmelseskriterier kan findes til højre.
 
Det er i 2023 GRATIS at deltage for medlemmer af Dansk Knivforening. Man kan dog maksimalt deltage med 3 knive og højest 2 i en klasse.

Indsendelse:

Knivene skal indsendes til:
Jørn Sønderskov Christensen
Peter Wessels Vej 19
9900 - Frederikshavn

Knivene skal være modtaget senest 26. april 2023.

Knivene udstilles på Knivtræf i Nord, med diplomuddeling lørdag d. 13. maj kl. 11.00.
Efter udstillingen udleveres knive - eller retursendes i efterfølgende uge.

Forsikring af knive til konkurrencer.
Forsikringsselskaberne har hen over tid ændret deres policer, så det ikke længere er muligt for Dansk Knivforening (DKF) at tegne en såkaldt korttidsforsikring af de indsendte knive til en konkurrence.

Det betyder, at knivmageren selv er ansvarlig for, at de af ham indsendte knive til en konkurrence er forsikret som indbo under den almindelige indboforsikring.

Når knivene er modtaget hos den, der er ansvarlig for bedømmelsen, bliver de håndteret og opbevaret på en forsvarlig måde. Under selve træffet er knivene opbevaret i montrer, hvor der altid er medlemmer af DKF i umiddelbar nærhed. Knivene nedtages hver aften og opsættes hver morgen af medlemmer af dommerudvalget. Knivene er derfor altid inden for vores rækkevidde, og risikoen for tyveri er således minimal.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer

Her finder du foreningens aktuelle regler, og tilmeldingsskema til konkurrencer i Dansk knivforening.

Konkurrencen er intern mellem medlemmerne af Dansk Knivforening.

Husk at reglerne for de enkelte klasser er forskellige. Vi anbefaler at læse dokumenterne grundigt.

Bedømmelseskriterier2023

Pointskema

Tilmeldingsskema 2023

Temaklasse 2023

Regler for Brugskniv Konkurrence


Velkommen til Dansk Knivforening

FACEBOOK UPDATE

SPONSORER