Knivbladet
 
Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt: Marts, juni, september og december. I bladet kan man læse om alt hvad der rører sig i danske og nordiske knivkredse.

Som medlem får du også adgang til de sidste nye numre af Knivbladet online,
ligesom du får adgang til en komplet artikeloversigt.

Redaktør
Carsten Kümler
Thorsvej 2
4180 Sorø
Tel.: 26 24 80 80
redaktoer@knivforeningen.dk

Artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes optaget i bladet skal være
redaktøren i hænde senest den 1. i måneden inden udgivelsen.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Redaktionen påtager
sig intet ansvar for materialer, der fremsendes uopfordret. Indsendte billeder
og materialer vil indgå i bladets arkiv med mindre andet udtrykkeligt
ønskes.

 Annoncepriser
1/4 side (71 x 105 mm)       DKK 250,00
1/2 side (148 x 105 mm)     DKK 450,00
1/2 side (71 x 210 mm)       DKK 450,00
1/1 side (148 x 210 mm)     DKK 800,00

Evt. udgifter til opsætning af annoncer er efter regning.

Annoncehenvendelse
Michael West
Sandstraede 27, Klejtrup
9500 Hobro
Tel: 21 67 37 41

Kursusudbyder
Har du et kursus, du ønsker optaget i Knivbladet (og dermed også på
hjemmesiden), kontakt redaktøren.

Pris pr. optagelse oplyses hos kassereren.

Velkommen til Dansk Knivforening

FACEBOOK UPDATE

SPONSORER