Konkurrenceregler
 

Dansk Knivforenings Knivkonkurrence i Hillerød 2019

Den 5. - 7. april 2019

Konkurrencen udskrives i følgende klasser:

Klasse 1 - Opstartsklasse
Klasse 2 - Enkle knive til jagt,fiskeri og fritid
Klasse 3 - Knive til jagt, fiskeri og fritid
Klasse 4 - Foldeknive
Klasse 5 - Knive som prydgenstande
Klasse 6 - Åben klasse
Temaklassen – En kniv, inspireret af en film. 

Deltagergebyr:
Det er i 2019 GRATIS at deltage for medlemmer af Dansk Knivforening.
Man kan dog maksimalt deltage med 2 knive i hver klasse.
 
Indsendelse:
Knivene skal indsendes til Jørn Sønderskov Christensen
Peter Wessels Vej 19
9900 - Frederikshavn

Deadline:
Knivene skal være modtaget senest FREDAG d. 8. MARTS 2019 

 

 
Forsikring af knive til konkurrencer.

Forsikringsselskaberne har hen over tid ændret deres policer, så det ikke længere er muligt for Dansk Knivforening (DKF) at tegne en såkaldt korttidsforsikring af de indsendte knive til en konkurrence.

Det betyder, at knivmageren selv er ansvarlig for, at de af ham indsendte knive til en konkurrence er forsikret som indbo under den almindelige indboforsikring.

Når knivene er modtaget hos den, der er ansvarlig for bedømmelsen, bliver de håndteret og opbevaret på en forsvarlig måde, så risikoen for tyveri er minimal. Under selve træffet er knivene opbevaret i montrer, hvor der altid er medlemmer af DKF i umiddelbar nærhed. Knivene nedtages hver aften og opsættes hver morgen af medlemmer af dommerudvalget. Knivene er derfor altid inden for vores rækkevidde, og risikoen for tyveri er således minimal.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer

Her finder du foreningens aktuelle, regler og tilmeldingsskema til konkurrencer i Dansk knivforening.

Konkurrencen er intern mellem medlemmerne af Dansk Knivforening.

Husk at reglerne for de enkelte klasser er forskellige. Vi anbefaler at læse dokumenterne grundigt.

Bedømmelseskriterier 2019

Pointskema

Tilmeldingsskema 2019

Temaklasse 2019


Velkommen til Dansk Knivforening

FACEBOOK UPDATE

SPONSORER