Konkurrenceregler
 

Dansk Knivforenings Knivkonkurrence i Odense 2020

Den 13. - 15. Marts 2020

Årets DM knivkonkurrence afholdes i forbindelse med jagtmessen i Odense CongresCenter fra fredag d.13/3 til søndag d.15/3-2020.

Konkurrencen afholdes efter de gældende regler, som kan downloades fra foreningens hjemmeside (www.knivforeningen.dk) under punktet ”DKF/konkurrenceregler”.

Konkurrencen udskrives i følgende klasser:

Klasse 1 – Opstartsklasse
Klasse 2 - Enkle knive til jagt, fiskeri og fritid
Klasse 3 - Knive til jagt, fiskeri og fritid
Klasse 4 – Foldeknive
Klasse 5 - Knive som prydgenstande
Klasse 6 - Åben klasse
Temaklassen – Trofækniv.

Der er lavet følgende klassebeskrivelse til temaklassen:

Temaklasse 2020: Trofækniv.

En jagt, fiske, frilufts eller anden kniv, hvori et trofæ indgår. Der er ikke et krav at man selv har nedlagt trofæet eller om det er en drøm der indgår. Der er ingen krav til knivtype, materialer eller evt. skede eller stand. Kniven skal overholde dansk knivlovgivning. Beskrivelse af knivens trofæ -relation anføres på tilmeldingen.

Det er i 2020 GRATIS at deltage for medlemmer af Dansk Knivforening. Man kan dog maksimalt deltage med 2 knive i hver klasse.

Indsendelse

Knivene skal indsendes til Jørn Sønderskov Christensen Peter Wessels Vej 19 9900 - Frederikshavn

Deadline

Knivene skal være modtaget senest

FREDAG d. 21. FEBRUAR 2020

Forsikring af knive til konkurrencer.

Forsikringsselskaberne har hen over tid ændret deres policer, så det ikke længere er muligt for Dansk Knivforening (DKF) at tegne en såkaldt korttidsforsikring af de indsendte knive til en konkurrence.

Det betyder, at knivmageren selv er ansvarlig for, at de af ham indsendte knive til en konkurrence er forsikret som indbo under den almindelige indboforsikring.

Når knivene er modtaget hos den, der er ansvarlig for bedømmelsen, bliver de håndteret og opbevaret på en forsvarlig måde, så risikoen for tyveri er minimal. Under selve træffet er knivene opbevaret i montrer, hvor der altid er medlemmer af DKF i umiddelbar nærhed. Knivene nedtages hver aften og opsættes hver morgen af medlemmer af dommerudvalget. Knivene er derfor altid inden for vores rækkevidde, og risikoen for tyveri er således minimal.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer

Her finder du foreningens aktuelle, regler og tilmeldingsskema til konkurrencer i Dansk knivforening.

Konkurrencen er intern mellem medlemmerne af Dansk Knivforening.

Husk at reglerne for de enkelte klasser er forskellige. Vi anbefaler at læse dokumenterne grundigt.

Bedømmelseskriterier 2020

Pointskema

Tilmeldingsskema 2020

Temaklasse 2020


Velkommen til Dansk Knivforening

FACEBOOK UPDATE

SPONSORER